Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες


Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα. Στην πραγματικότητα όμως έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους μας.
Μερικές φορές η κοινωνία μας φέρεται με αδιαφορία και απόρριψη απέναντι σε αυτά τα παιδιά.
Κατ’ αρχή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ούτε καν στα σχολεία. Οι γονείς συνήθως υποχρεούνται να καλύπτουν όλα τα έξοδα των παιδιών από την τσέπη τους.
Επίσης δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν ούτε καν στους δημόσιους χώρους, τα πεζοδρόμια δεν είναι κατάλληλα γι’ αυτά τα άτομα.
Δύσκολα κάποιος θα τα πλησιάσει για να γίνουν φίλοι. Τα βλέπουν σαν εξωγήινους αυτά τα απιδιά.
Πρέπει να απαιτείται να έχουν την ίδια αντιμετώπιση χωρίς να τα κάνει η κοινωνία να μένουν στο περιθώριο.

Αντωνία Ζ. – Ε΄ τάξη